Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar

De buitenschoolse opvang (Blitz Kids)

De buitenschoolse opvang is er voor de kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze opvang is geopend voor en na school en tijdens vakanties/vrije dagen. De tussen schoolse opvang, het overblijven op school, wordt geregeld vanuit de basisschool. Het is een ontspannen plek waar kinderen samen met leeftijdsgenootjes genieten van hun vrije tijd.

Op de BSO kan er volop gespeeld worden. Er worden tal van activiteiten aangeboden die aansluiten op hun leeftijd. Er kan geknutseld worden of er worden spelletjes gedaan. Bij goed weer kunnen ze lekker naar buiten of een uitje maken. Bij slecht weer kan er gezellig samen film worden gekeken, gaan we kokkerellen of komen ze even lekker tot rust met een boek in de relaxhoek.

De groepsgrootte kan per dagdeel variëren. Er zijn op een dagdeel nooit meer dan 30 kinderen aanwezig op de groep. Er wordt zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerksters op de groep gewerkt, ook tijdens vakanties.

Wat bieden wij?

Reguliere opvang

Reguliere opvang

Reguliere opvang betekent dat uw kind op vaste dagen voor en/of na school in de week komt, dit gedurende 40 schoolweken per jaar. De reguliere opvang is mogelijk inclusief of exclusief vakantieopvang

Vakantieopvang

Vakantieopvang

Vakantieopvang betekent dat uw kind in de 12 vakantieweken en/of studiedagen komt. De vakantieopvang is mogelijk inclusief en exclusief reguliere opvang.

Verlengde opvang

Verlengde opvang

De mogelijkheid om uw kind eerder te brengen dan de gebruikelijke openingstijden. Dat wil dus zeggen dat u uw kind kunt brengen vanaf 06.45 uur. Als dit structureel is wordt dit opgenomen in het contract. Incidenteel is ook mogelijk mits er plaats is op de groep en dit van tevoren is aangegeven.

Incidentele opvang

Incidentele opvang

U kunt uw kind een dag extra brengen, mits er plaats is op de groep, buiten de afgesproken dagen. Deze dag(en) worden achteraf aan de opvangmaand gefactureerd.

Ruildagen

Ruildagen

Ieder kind heeft recht op ruildagen. Dit zijn het aantal dagen dat een kind per week komt x3. De dagen kunnen geruild worden met een dag dat ze niet zijn geweest (bv. ziekte). Feestdagen kunnen niet geruild worden.

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur, m.u.v. de algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de CAO kinderopvang. Ook zijn wij Carnavalsmaandag en de vrijdag na Hemelvaart gesloten. Op Kerst- en oudejaarsavond zijn we om 16.00 uur gesloten.

Brengen en halen

In de ochtend kunnen de kinderen gebracht worden tussen 7.30 uur en 8.15 uur. Aan het einde van de dag kunnen de kinderen opgehaald worden tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Tijdens vakanties/vrije dagen kunnen de kinderen in de ochtend gebracht worden tussen 7.30 uur en 9.00 uur. In de middag kunnen de kinderen gebracht en/of gehaald worden tussen 12.30 en 13.00 uur. Aan het einde van de dag kunnen de kinderen opgehaald worden tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Veel gestelde vragen over de BSO

Wat houdt de wenperiode precies in?

Ongeveer 4 weken voor aanvang wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak over de wenperiode. Het doel van deze wenperiode is dat zowel de ouders als het kind zich vertrouwd gaan voelen met de BSO. Uw kind wordt uitgenodigd om één morgen (indien uw kind gebruik maakt van de voorschoolse opvang) of één middagje (indien uw kind gebruik maakt van de naschoolse opvang) een kijkje te komen nemen op de BSO. Het wennen kan vanaf twee weken voordat uw kind geplaatst wordt en is een extra (kosteloze) service naar de ouders toe.

Hoe gaat de allereerste dag?

Wanneer uw kind gebruik maakt van de voorschoolse opvang, wordt hij/zij ’s morgens door u gebracht en indien dit vóór 07.45 uur is kan hij/zij op de BSO nog ontbijten. Daarna kan uw kind vrij spelen. De kinderen vertrekken samen met een pedagogisch medewerkster om 08.15 uur naar school, waar ze nog even kunnen spelen om vervolgens met hun klasgenootjes naar hun klaslokaal te gaan.

Wanneer uw kind gebruik maakt van de naschoolse opvang, wordt uw kind samen met alle andere kinderen van de BSO opgewacht door een pedagogisch medewerkster op een afgesproken plek op de speelplaats. Samen zullen zij met de kinderen naar de BSO lopen. Daar staat er fruit, een koekje en wat te drinken op hun te wachten. Daarna kunnen ze vrij gaan spelen of wordt er een activiteit aangeboden.

U kunt natuurlijk altijd bellen om te horen hoe het gaat, zodat u uw kind met een gerust gevoel kunt achterlaten.

Hoe moet ik mijn kind afmelden?

Als uw kind een dag niet komt dient u dit ’s morgens vóór 08.15 uur te melden bij de pedagogisch medewerksters van de groep.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn voor het beëindigden van de opvang van uw kind bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een beëindigingsformulier en kan per de 1e of 16e van de maand. Wanneer uw kind de basisschool verlaat loopt het contract automatisch af.

Wat is het verschil tussen reguliere opvang inclusief en exclusief vakantieopvang?

Inclusief vakantieopvang wil zeggen dat u in het contract het aantal uren dat u in een jaar gebruik gaat maken van de vakantieopvang laat opnemen. Het voordeel is dat de hoogte van de factuur 12 maanden hetzelfde zal zijn. Mocht u meer uren gebruik maken van de vakantieopvang dan u in eerste instantie gedacht had, dan worden deze uren aan het einde van het jaar in rekening gebracht. Niet gebruikte uren komen aan het einde van het jaar te vervallen. Het minimum aantal uren die opgenomen dienen te worden in het contract gaan in overleg.

Exclusief vakantieopvang wil zeggen dat uw kind alleen tijdens de 40 schoolweken naar de BSO komt. De kinderen die gebruik maken van de reguliere opvang tijdens de schoolweken kunnen ook incidenteel gebruik maken van opvang tijdens de vakantie. Wanneer ouders er voor kiezen om de vakantieopvang niet te laten opnemen in het contract zullen de uren dat de kinderen naar de vakantieopvang komen achteraf aan de opvangmaand gefactureerd worden.

Wat is het verschil tussen vaste en flexibele vakantieopvang?

Vaste vakantieopvang betekent dat uw kind tijdens de vakantieopvang op vaste dagen in de week komt. U kunt uw kind ’s morgens komen brengen tussen 07.45 uur en 09.00 uur of ’s middags tussen 12.45 uur en 13.15 uur. U kunt uw kind komen halen tussen 12.45 uur en 13.15 uur en tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Flexibele vakantieopvang betekend dat uw kind tijdens de vakantieopvang op wisselende dagen/tijdstippen in de week komt. De breng- en haaltijden kunt u zelf invullen. Uw kind dient echter wel minimaal 5 uur aaneengesloten te komen.

Wat zijn kindgesprekken?

Op de BSO worden alleen gesprekken met de ouders aangegaan als de pedagogische medewerksters, de ouders of het kind daar behoefte aan heeft.

Hoe gebeurt de facturering?

Facturering vindt na afloop van de maand plaats via automatisch incasso. Rond de 7e van elke maand wordt er geïncasseerd. Bij de berekening van de gemiddelde uurprijs zijn de feestdagen buiten beschouwing gelaten. Ziektedagen betaald u wel door. U kunt voor afname van kinderopvang een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst.

Start typing and press Enter to search