Dagopvang

De dagopvang is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar

De dagopvang (Mini Kids)

De dagopvang is er voor kinderen vanaf 0 tot 4 jaar. Wij werken binnen de dagopvang met een verticale groep. Een verticale groep is vanwege de leeftijdsverschillen tussen de kinderen een afspiegeling van het gezinsleven. Dit komt ten goede aan de vertrouwelijke, huiselijke sfeer. Broertjes en zusjes blijven op deze manier ook langer bij elkaar in dezelfde groep.

De groep is huiselijk, gezellig en knus ingericht, zodat de kinderen de mogelijkheid en de ruimte krijgen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Mede zullen ze zich hier snel thuis voelen. Naast lekker spelen zijn er ook een paar vaste momenten op een dag waarop we samen eten en drinken en natuurlijk een dutje doen. Er worden verschillende activiteiten met ze ondernomen om hun algemene ontwikkeling te stimuleren.

De groepsgrootte kan per dagdeel variëren en is afhankelijk van de leeftijd van de geplaatste kinderen. Er zijn op een dagdeel nooit meer dan 16 kinderen aanwezig op de groep. Er wordt zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerksters op de groep gewerkt, ook tijdens vakanties.

De dagopvang (3+) groep (Happy Kids)

Zodra de kinderen van de dagopvang ongeveer de leeftijd van 3 jaar hebben bereikt is er de mogelijkheid (mits er plaats is en ze er aan toe zijn) om naar de peutergroep door te stromen. Daar kunnen de peuters terecht om zich samen met leeftijdsgenootjes zich spelenderwijs voor te bereiden op de stap naar de basisschool. Hier komen nog meer activiteiten aan bod die nog beter aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. De inrichting en het spelmateriaal op de groep is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de peuter.

De groepsgrootte kan per dagdeel variëren. Er zijn op een dagdeel nooit meer dan 16 kinderen aanwezig op de groep. Er wordt zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerksters op de groep gewerkt, ook tijdens vakanties.

In deze groep zitten alle kinderen vanaf 3 jaar van de dagopvang en de kinderen die deelnemen aan het peuterprogramma. Tijdens de uren dat het peuterprogramma draait volgen ze het peuterprogramma en buiten deze uren is de dagindeling zoals ze gewend zijn op de dagopvang. Voor meer informatie hierover kijk ook onder het kopje peuterprogramma.

Wat bieden wij?

Reguliere opvang

Reguliere opvang

Reguliere opvang betekent dat uw kind op vaste dagen in de week komt. Er geldt een minimum afname van 2 dagdelen per week. Dit kan 1 hele dag zijn of 2 halve dagen. Een dagdeel is 5,5 uur. Een hele dag is 10,5 uur. De reguliere dagopvang is geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Verlengde opvang

Verlengde opvang

De mogelijkheid om uw kind eerder te brengen dan de gebruikelijke openingstijd. Dus dat wil zeggen vanaf 06.45 uur. Als dit structureel is wordt dit opgenomen in het contract. Incidenteel is ook mogelijk mits er plaats is op de groep en dit van tevoren is aangegeven.

Incidentele opvang

Incidentele opvang

U kunt uw kind een dag extra brengen, mits er plaats is op de groep, buiten de afgesproken dagen. Deze dag(en) worden achteraf aan de opvangmaand gefactureerd.

Ruildagen

Ruildagen

Ieder kind heeft recht op ruildagen. Dit zijn het aantal dagen dat een kind per week komt x3. De dagen kunnen geruild worden met een dag dat ze niet zijn geweest (ziekte of vakantie). Feestdagen kunnen niet geruild worden.

Openingstijden

De dagopvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur, m.u.v. de algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de CAO kinderopvang. Ook zijn wij Carnavalsmaandag en de vrijdag na Hemelvaart gesloten. Op Kerst- en oudejaarsavond zijn we om 16.00 uur gesloten.

Brengen en halen

In de ochtend kunnen de kinderen gebracht worden tussen 7.30 uur en 9.00 uur In de middag kunnen de kinderen gebracht en/of gehaald worden tussen 12.30 en 13.00 uur. In de avond kunnen de kinderen opgehaald worden tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Veel gestelde vragen over de dagopvang

Wat houdt de wenperiode precies in?

Ongeveer 4 weken voor aanvang wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak over de wenperiode. Het doel van deze wenperiode is dat zowel de ouders als het kind zich vertrouwd gaan voelen met het kindercentrum. Wennen gaat stap voor stap. De eerst keer een paar uurtjes, de keer daarna iets langer. Zorg dat het kind tijdens de wenperiode eens komt eten en blijft slapen als dat straks ook gebeurt. De wenperiode start ongeveer twee weken vóórdat uw kind geplaatst wordt en is een extra (kosteloze) service naar de ouders toe.

Hoe gaat de allereerste dag?

U wordt wegwijs gemaakt. Wie neemt uw kind over, waar moeten de luiers, schone kleding, flesvoeding liggen, etc. Vervolgens bespreekt u alles wat van belang is en daarna neemt u afscheid. U kunt nu natuurlijk altijd bellen om te horen hoe het gaat, zodat u uw kind met een gerust gevoel kunt achterlaten.

Hoe moet ik mijn kind afmelden?

Als uw kind een dag niet komt dient u dit ’s morgens vóór 09.00 uur te melden bij de leiding van de groep.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn voor het beëindigden van de opvang van uw kind bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een beëindigingsformulier en kan per de 1e of 16e van de maand.

Kindgesprekken

Rond de verjaardag van uw kind wordt u uitgenodigd voor een kindgesprek. Tijdens dit gesprek zal de voortgang van uw kind besproken worden.
Mocht u in de loop van het jaar behoefte hebben aan een gesprek, kunt u dit uiteraard aangeven.
Wanneer uw kind 4 jaar wordt en de dagopvang gaat verlaten zal er, met goedkeuring van de ouders, tijdens het kindgesprek een overdrachtsformulier voor school worden ingevuld. Dit formulier zal naar de basisschool van uw kind gestuurd worden.

Wat zijn ruildagen?

Ieder kind heeft recht op ruildagen. Dit zijn het aantal dagen dat een kind per week komt x3. De dagen kunnen geruild worden met een dag dat ze niet zijn geweest (ziekte of vakantie). Er mogen ook dagen in de week geruild worden. Feestdagen kunnen niet geruild worden. Ruilen is mogelijk binnen een maand en alleen mogelijk als er plaats is op de groep. Op het einde van het jaar komen deze ruildagen te vervallen.

Hoe gebeurt de facturering?

Facturering vindt na afloop van de maand plaats via automatisch incasso. Rond de 7e van elke maand wordt er geïncasseerd. Bij de berekening van de gemiddelde uurprijs zijn de feestdagen buiten beschouwing gelaten. Vakantie- en ziektedagen betaald u wel door. Hiervoor kunt u gebruik maken van ruildagen. U kunt voor afname van kinderopvang een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst.

Start typing and press Enter to search