Klachtenregeling

We hopen dit uiteraard te voorkomen, maar hier vindt u alles omtrent de klachtenprocedure

Op 1 augustus 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector in werking getreden. De Wet Klachtrecht bevat regels voor kinderopvangorganisaties om op zorgvuldige wijze met klachten van ouders om te gaan. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt, en ouders over deze regeling dient te informeren. Ook zijn ze verplicht om zich aan te sluiten bij een externe klachtencommissie.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt: door de werkwijze van ons kindercentrum of door gedragingen van onze pedagogisch medewerksters. De klacht kan daarbij betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Het gaat daarbij altijd om persoonlijk nadeel voor u of uw kind.

Klachtenprocedure van Alles Kids

  1. Neem contact op met degene binnen Alles Kids die met de klacht te maken heeft. Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Deze klacht kunt u schriftelijk (via een klachtenformulier) of mondeling bij de desbetreffende persoon indienen.
  2. Als deze eerste stap niet tot een bevredigde oplossing of antwoordt leidt, richt u zich dan tot de directie. De klacht dient u schriftelijk (via een klachtenformulier), volledig en duidelijk omschreven in te dienen. Leg de klacht voor en vraag degene hierover een besluit te nemen.
  3. Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling of bent u niet tevreden met de beslissing die wij als Alles Kids hebben genomen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang.

Bij verdere vragen over het indienen van schriftelijke klachten en de gehele interne klachtenprocedure kunt u terecht bij de directie van Alles Kids.

Of neem contact op met Geschillencommissie Kinderopvang
Telefoon: (070) 310 53 10

www.degeschillencommissie.nl 

Kindercentrum Alles Kids beschikt over het klachtenreglement en de volledige klachtenprocedure van de Geschillencommissie. Deze kunt u te allen tijde opvragen.

alles-kids-1851

Start typing and press Enter to search