Links & Formulieren

Handige links en formulieren

Handige links voor ouders

Het centrum voor Jeugd en Gezin is een site/plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden of opgroeien. U kunt de site raadplegen maar ook e-mailen, bellen of gewoon even binnenlopen. De deskundige medewerkers luisteren naar uw verhaal, denken met u mee en geven praktische tips en zoeken samen met u naar de oplossing die het beste bij u past. Ze zijn er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Ouders en jeugdigen uit de gemeente Nederweert zijn welkom in onze vestiging op het Sint Antoniusplein 21-22 in Nederweert.

Spreekuur (zonder afspraak)

Vrijdag van 14.00-16.00 uur in de bibliotheek, Kapelaniestraat 8 (niet in de schoolvakanties).

Afspraak

Wil je op een andere dag of tijd langskomen? Bel ons voor een afspraak tussen 8.30-17.00 uur op 088-4388300.

www.hetcjg.nl

alles-kids-1807

GGD Inspectierapporten

Kinderopvang moet goed en veilig zijn, zodat kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ouders die gaan werken moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een kindercentrum. De rijksoverheid stelt daarom aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van betrokkenheid van ouders/verzorgers, personeel , veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting , groepsgrootte, pedagogisch beleid en praktijk, beroepskracht-kind-ratio en klachten.

Een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang en de  gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid regels in de Wet kinderopvang en in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, is een toetsingskader opgesteld. Hierin staan alle zaken waarover de toezichthouder van de GGD informatie verzamelt én een oordeel geeft. De bevindingen van een inspectie komen vervolgens in een inspectierapport.

Formulieren

Start typing and press Enter to search