Over ons

Welkom bij Alles Kids

Welkom op onze website! Kindercentrum “Alles Kids” is gelegen aan de Annastraat 69 in hartje Ospel en is een kleinschalig, betrokken en zelfstandig kindercentrum. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het kindercentrum bestaat uit een groep dagopvang, een peuterprogramma en een BSO.

Het kleine enthousiaste team zorgt voor een gezellige, warme en veilige sfeer waarin de kinderen volop kunnen genieten. Een persoonlijke benadering, kwaliteit en continuïteit staan in onze opvang voorop. Met Basisschool de Schrank werken we intensief samen. De school ligt op slechts 200m afstand van ons kindercentrum.

Mocht u na het bekijken van onze website nog vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier, of u kunt ons bellen. We willen u graag meer vertellen en laten zien.

alles-kids-1756
logo-schrank
alles-kids-1911

Onze visie

Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. Daarvoor geven wij ruimte aan de eigenheid van elk kind, maar tegelijkertijd brengen we het kind op de hoogte van geldende normen en waarden. Om dit te kunnen bereiken bieden we het kind veiligheid, structuur en activiteiten aan die aansluiten op hun belevingswereld.

Op die wijze hopen wij dat het kind zich prettig zal voelen en daardoor zelfvertrouwen en vertrouwen in andere zal ontwikkelen. Wij willen een sfeer bieden waarin het kind voor zichzelf kan opkomen, respect ontwikkelt, waardoor het later positief in de maatschappij zal staan en zelfstandig en sociaalvaardig is. Het gehele pedagogisch beleid is terug te vinden op onze website of ligt ter inzage op het kindercentrum.

Hoe betrekken we de ouders erbij

Oudercontacten

Wij hechten veel waarde aan goede contacten tussen de ouders en de pedagogisch medewerksters om zo te komen tot een optimale samenwerking. Het meeste contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerksters is tijdens het brengen en het halen van een kind. Er wordt dan informatie uitgewisseld over het kind. Verder zijn er jaarlijks kindgesprekken en is het altijd mogelijk om extra in gesprek te gaan met de pedagogisch medewerksters.

Oudercommissie

Alles Kids beschikt over een oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die naar de dagopvang, het peuterprogramma of de BSO komen. Het doel is het behartigen van de belangen van de ouders, maar ook meedenken met en het geven van advies aan Kindercentrum Alles Kids. De oudercommissie helpt ook mee met het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen.

Ouderactiviteiten

Ouders worden actief bij Kindercentrum Alles Kids betrokken. Samen met de pedagogische medewerksters organiseert de oudercommissie één keer per jaar een thema-avond met een actueel thema en worden er ouderavonden georganiseerd.

Start typing and press Enter to search