Peuterprogramma

Het peuterprogramma is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Het peuterprogramma (Happy Kids)

Het peuterprogramma is er voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het peuterprogramma wordt gedurende 40 weken per jaar aangeboden (dit zijn de 40 reguliere schoolweken). Er is geen peuterprogramma tijdens de schoolvakanties en vrije dagen van de basisschool.

De groepsruimte is zo ingericht dat er verschillende hoekjes zijn waar kinderen zich terug kunnen trekken om zich alleen of samen met andere kinderen op een bepaald spel te richten. Zo hebben wij bv: een huishoek, een leeshoek, autohoek, themahoek en aan tafel kunnen de kinderen een spelletje spelen, puzzelen, knutselen, kleien of kiezen voor een andere rustige activiteit.

Het peuterprogramma wordt aangeboden volgens het VVE-programma ‘Uk & Puk’. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit houdt in dat er een gevarieerd aanbod van activiteiten zal plaatsvinden welke zijn afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. De pedagogisch medewerksters hebben hiervoor een scholingstraject gevolgd; zij geven de peuter onder het motto ‘spelen is leren’ een toegankelijke opstap naar de basisschool.

De groepsgrootte kan per dagdeel variëren. Er zijn op een dagdeel nooit meer dan 16 kinderen aanwezig op de groep. Er wordt zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerksters op de groep gewerkt, ook tijdens vakanties.

Het peuterprogramma wordt vanuit de dagopvang aangevuld met de 3-plussers. Dit wil zeggen dat alle kinderen vanaf 3 jaar die op de dagopvang zitten het peuterprogramma zullen volgen en de uren dat het peuterprogramma niet draait is de dagindeling voor de 3-plussers zoals ze gewend zijn van de dagopvang.

Wat bieden wij?

Het peuterprogramma

Het peuterprogramma

Tijdens het peuterprogramma kan uw kind 2 dagdelen in de week komen. Uw kind kan dan een ochtend en een middag of 2 middagen deelnemen aan het peuterprogramma. De mogelijkheid om 2 ochtenden voor uw kind af te nemen is alleen mogelijk voor kinderen tot 2½ jaar en mits er plaats is op 2 ochtenden. Uw kind meerdere dagdelen per week laten komen is uiteraard ook mogelijk.

Openingstijden

Het peuterprogramma is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur. De woensdag- en vrijdagmiddag is het peuterprogramma gesloten. Het peuterprogramma is tevens gesloten tijdens schoolvakanties en vrije dagen van de basisschool.

Voor de 3-plussers die via de dagopvang gebruik maken van het peuterprogramma zijn de openingstijden van 07.30 uur tot 18.00 uur, m.u.v. de algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de CAO kinderopvang. Ook zijn wij Carnavalsmaandag en de vrijdag na Hemelvaart gesloten. Op Kerst- en oudejaarsavond zijn we om 16.00 uur gesloten.

De verlengde opvang voor de peutergroep is geopend van 06.45 uur tot 07.30 uur.

Brengen en halen

In de ochtend kunnen de kinderen gebracht worden tussen 8.30 uur en 8.40 uur. Het ophalen in de ochtend is tussen 11.50 uur en 12.00 uur. In de middag kunnen de kinderen gebracht worden tussen 13.00 uur en 13.10 uur. Het ophalen in de middag is tussen 15.20 uur en 15.30 uur.

Past het brengen en halen op deze tijden niet, kijk dan eens bij onze dagopvang voor andere mogelijkheden.

Veel gestelde vragen over het Peuterprogramma

Wat houdt de wenperiode precies in?

Ongeveer 4 weken voor aanvang wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak om te wennen. Het doel van het wennen is dat zowel de ouders als het kind zich vertrouwd gaan voelen met het peuterprogramma. Het wennen is 1 dagdeel en vindt plaats ongeveer twee weken vóórdat uw kind geplaatst wordt en is een extra (kosteloze) service naar de ouders toe.

Hoe gaat de allereerste dag?

U wordt wegwijs gemaakt. Wie neemt uw kind over, waar moet de jas hangen, waar kunt u uw spulletjes laten etc. Vervolgens bespreekt u alles wat van belang is en daarna neemt u afscheid. U kunt nu natuurlijk altijd bellen om te horen hoe het gaat, zodat u uw kind met een gerust gevoel kunt achterlaten.

Hoe moet ik mijn kind afmelden?

Als uw kind een dag niet komt dient u dit ’s morgens vóór 08.30 uur te melden bij de pedagogisch medewerksters van de groep.

Wat zijn kindgesprekken?

Rond de verjaardag van uw kind wordt u uitgenodigd voor een kindgesprek. Tijdens dit gesprek zal de voortgang van uw kind besproken worden.

Mocht u in de loop van het jaar behoefte hebben aan een gesprek, kunt u dit uiteraard aangeven.

Wanneer uw kind 4 jaar wordt en het peuterprogramma gaat verlaten zal er, met goedkeuring van de ouders, tijdens het kindgesprek een overdrachtsformulier voor school worden ingevuld. Dit formulier zal naar de basisschool van uw kind gestuurd worden.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn voor het beëindigden van de opvang van uw kind bedraagt één maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een beëindigingsformulier en kan per de 1e of de 16e van de maand. Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt loopt het contract automatisch af.

Start typing and press Enter to search