Tarieven

Alle tarieven van de dagopvang, het peuterprogramma en de BSO

Dagopvang

alles-kids-1731

Tarieven Dagopvang

Het uurtarief is €8,17 per uur per kind. Voor een dagdeel worden 5,5 uur in rekening gebracht. Een hele dag is 10,5 uur.

Voor verlengde opvang en incidentele opvang wordt hetzelfde uurtarief gehanteerd.

Peuterprogramma

alles-kids-1782

Tarieven peuterprogramma

Het uurtarief is €8,17 per uur per kind

Bovenstaand uurtarief geldt wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag dan kan u in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling.

Buitenschoolse opvang

alles-kids-1928

Tarieven buitenschoolse opvang

Het uurtarief is €7,02 per uur per kind

Voor verlengde opvang, incidentele opvang en vakantieopvang wordt hetzelfde uurtarief gehanteerd.

Facturering

Bij Alles Kids vindt de facturering maandelijks achteraf plaats via automatisch incasso. Aan het einde van iedere maand ontvangt u de factuur en 7 dagen na de factuurdatum wordt er geïncasseerd. Extra dagdelen en losse vakantieopvang worden in de desbetreffende maand mee gefactureerd.

Ook voor het peuterprogramma en buitenschoolse opvang ontvangt u elke maand een factuur. De kosten worden namelijk gelijkmatig over 12 maanden verdeeld en in rekening gebracht.

Tegemoetkoming kosten

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen indien er sprake is van;

  • twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject volgen
  • een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt
  • een gemeentelijke doelgroep waar één of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen (bijvoorbeeld inburgeringcursus of sociaal/medische indicatie)

Bij de belastingdienst of via www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Op deze site kunt u ook terecht voor het maken van een proefberekening over de teruggave van de kinderopvangtoeslag.

In het contract dat u van Alles Kids ontvangt staan alle benodigde gegevens voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Let op! Kinderopvangtoeslag dient u aan te vragen binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen.

Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag vragen ze ook om ons LRK nummer;

Dagopvang/peuterprogramma : 226509618

BSO 4 t/m 6 jaar: 626394508

BSO vanaf 7 jaar: 951158752

Gemeentelijke regeling

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag van de gemeente Nederweert. Deze gemeentelijke regeling geldt uitsluitend voor 2 dagdelen per week (minimaal 8 uur per week), 40 schoolweken per jaar.

Wanneer u gebruik maakt van de gemeentelijke regeling brengt Alles Kids €0,85 per uur bij u in rekening. De resterende kosten worden door de gemeente Nederweert betaald.

Om in aanmerking te komen voor deze gemeentelijke regeling dient u het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ (deze kunt u bij ons aanvragen) naar waarheid in te vullen en een IB-60 (inkomensverklaring) formulier aan te vragen bij de belastingdienst. Beide formulieren moeten wij kunnen overleggen aan de gemeente Nederweert en dienen dus bij ons in het bezit te zijn voor dat uw kind de 1ste keer naar het peuterprogramma komt.

Start typing and press Enter to search