VVE-methode Uk & Puk

Wat betekent de VVE-methode Uk & Puk voor ons kind?

VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij je bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleert door middel van spel en activiteiten. De doelstelling van VVE is om kinderen voor te bereiden op de basisschool en om eventuele (taal)achterstanden tijdig te signaleren en te verminderen.

Kindercentrum Alles Kids werkt met de VVE-methode Uk & Puk. Wij hebben voor deze methode gekozen, omdat dit programma goed aansluit bij onze visie en de pedagogische doelen die wij voor ogen hebben. Tevens heeft dit programma een doorgaande lijn binnen de dagopvang en peuterprogramma.

Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Thema’s bij Uk & Puk

Met Uk & Puk werk je aan de hand van een thema, dat iedere keer ongeveer 6 weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen zoals de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

De pop Puk

Omdat we met Uk & Puk werken woont bij ons de pop Puk. In de meeste activiteiten speelt Puk een centrale rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. De kinderen ontwikkelen zich zo op een speelse manier met de pop. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is het speelkameraadje van de kinderen, waardoor Puk voor veel kinderen de drempel iets lager maakt om mee te doen aan de activiteiten.

Start typing and press Enter to search